محصولات گاوداری ما ..


محصولات لبنی --->  

       کشک گاوی زرد                                                شیر ارگانیک          


             کره گاوی                                                  روغن گاوی      

       شیر خشک                                                گوشت ارگانیک     

             محصولات چرم : دستبند های مردانه ، کیف هدیه ، کیف زنانه ، جاکیلدی ، کفش و..